שלום לכולם

 en-tête  Commentaires fermés sur שלום לכולם
Fév 272010
 

Chalom à tous.שלום לכולם Vous êtes sur le site de support des cours d’hébreu de Daniel. Pour pouvoir en lire les articles, vous devez vous connecter en tant que membre. Si vous êtes intéressé par des cours d’hébreu, contactez-moi ICI ou sur

livementor

Je suis aussi prof. d’Hébreu sur LiveMentor ! Rejoignez moi sur cette plate-forme pour des cours à votre rythme ou un stage intensif.

Pour réserver un cours d’hébreu, cliquez sur l’onglet “Cours”.

Merci et à bientôt!

Pour vous inscrire au site/blog et avoir accès à toutes les leçons/articles:
Inscription

Jan 202015
 
חלומות של אחרים - Rêves d’autres gens

מילים: עידן רייכל לחן: עידן רייכל שנים כולם בורחים, שנים כולם חוזרים, רודפים אחרי השמש, שבויים בתוך מעגלים, כולם מסובכים, אז מה את עוד חולמת, שנים הם מסתירים, שנים כולם יודעים, אבן מתהפכת, בלילות ובימים כולם כבר מדברים, למה את עוד נשארת... עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש, ממה את מפחדת? אין מה לחשוב כשהוא [... Lire la suite de l'article ...]