Déc 132013
 
Un exemple d’information publié aujourd’hui par la seconde chaîne de télévision: סופה היסטורית בעוצמתה שטרם נראה כמותה: סופת השלגים המשתוללת בבירה וסביבתה מזה כיממה לא עוצרת. השלגים באזור ירושלים כמעט ולא הפסיקו לרדת כל הלילה והם נמשכים גם בשעות הבוקר. מעל ל-30 סנטימטרים של שלג כיסו בשכבה לבנה עבה במיוחד שטחים נרחבים במיוחד – וגרמו למאות [... Lire la suite de l'article ...]
Jan 192011
 
לכל מדינה כאן בעולם, מאכל לאומי המוכר לכולם, וכל ילד בגן יודע כי האוכל מקרוני הוא איטלקי. לאוסטרים בוינה שניצל טעים, והצרפתים אוכלים צפרדעים. הסינים אוכלים אורז דק ורזה, והקניבלים אוכלים זה את זה ולנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל, לאבא מתנה גם אמא כאן קונה, לסבתא הזקנה נקנה חצי מנה. וגם החותנת היום תקבל פלאפל, [... Lire la suite de l'article ...]
Avr 152010
 
לשמוע את הבדיחה !רובאנסון קרוזוא היה יהודי. באמת כאשר האניה הצילה אותו, רב החובל ביקר את האי. וראה שרובינסון בנה שני בתי כנסת .רב החובל שאל ?אתה לא לבד באי רובינסון ענה כן, אני לבד רב החובל אמר ?אז, למה בנית שני בתי כנסת רובינסון ענה תשמע. לבית הכנסת הזה, אני הולך בכל השבתות. אבל [... Lire la suite de l'article ...]